CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 809/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/05/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Chuyển giao việc quản lư Chi cục Kiểm lâm từ UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

06 QĐ 809 TỈNH.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470