CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1127/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/05/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước năm 2008 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
04. QD 1127 TINH.doc 48(Kbytes)
1. KEM THEO QD 1127 TINH .doc 67(Kbytes)
2. KEM THEO QD 1127 TINH .doc 180(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470