CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1129/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/05/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của cơ sở sản xuất Phước Long tỉnh B́nh Phước (trực thuộc Ban quản lư sản xuất, pḥng Hậu cần, Công an tỉnh Tiền Giang), đồng thời giao cho sở LĐ-TBXH Thành phố HCM để xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1129.pdf 2075(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470