CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 40/ 1998/QĐ-UB
Ngày kư

27/03/98

Người kư CT-Bùi Huy Thống
Trích yếu V/v "Biên chế Phó Chỉ huy trưởng Quân sụ chuyên trách BCH Quân sự Xă. Thị trấn trong tỉnh"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

40_1998_QD_UB.doc 38(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470