CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 924/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/04/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực ḥa giải thương mại, tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

924.pdf 853(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470