CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1363/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/06/2017

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1363a.pdf 54(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470