CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 419/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/03/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại h́nh doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh"
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

419.doc 49(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470