CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1394/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Phước giao UBND huyện Đồng Phú quản lư để xét cấp GCNQSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phiến
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1394.pdf 86(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470