CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 234/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

22/10/99

Người kư CT. Bùi Huy Thống
Trích yếu V/v Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy về quản lư tài chính doanh nghiệp cho Sở Tài chính - Vật giá Tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

234_1999_QD_UB.doc 58(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470