CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 314/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/02/2018

Người kư Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Ban hành mă định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lư văn bản và điều hành của tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

314qd.pdf 1748(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470