CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 24/ 2002/CT-UB
Ngày kư

12/09/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc pḥng tham gia kháng chiến chống Pháp đă phục viên( giải ngũ, thôi việc ) từ ngày 31/12/1960 về trước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

24_2002_CT_UB.doc 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470