CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 392/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/03/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước kỳ 2014-2018
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

392.pdf 4320(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470