CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 138/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng xưởng chế biến và sản xuất hạt điều-công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm tại ấp Trung Sơn, xă Thanh An, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Hoàng Long Phát làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

138.pdf 419(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470