CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1609/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/07/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề trồng nấm (Bào Ngư) cho người dân các xă về đích xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1609.pdf 3732(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470