CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2656/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/12/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2008
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
06. QĐ 2656 TỈNH.doc 301(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2656 TỈNH.xls 965(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470