CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1374/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài "nghiên cứu sản phẩm vi khuẩn Bacillus spp, tự do và nội sinh trong cây cao su từ quy mô ex vivo đến in vivo nhằm pḥng trừ sinh học bệnh rụng lá cao su Corynespora tại tỉnh"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1374.pdf 1414(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470