CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 45/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

25/04/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v thực hiệncơ chế"một cửa"trong giải quyết công việc của tổ chứcvà công dân tại cơ quan hành chính Nhà nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD45.pdf 1173(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470