CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2310/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v kiện toàn ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2310.pdf 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470