CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1698/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/07/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Hạnh Phúc
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1698.pdf 4662(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470