CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 228/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

11/10/99

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu v/v Thành lập chợ Biên giới Hoa Lư huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
228_1999_QD_UB.doc 30(Kbytes)
228_1999_QD_UB_QUYCHE_KEMTHEO.doc 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470