CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2094/ QĐ-UBND
Ngy k

30/09/2014

Người k Nguyễn Văn Lợi
Trch yếu V/v điều chỉnh nội dung Quyết định ph duyệt dự n trồng rừng bn ngập vng lng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc địa bn x Phước Thiện, huyện B Đốp, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2094.pdf 116(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470