CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2759/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/10/2016

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Công bố số liệu Bộ chỉ số theo dơi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh B́nh Phước năm 2015-2016
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2759.pdf 296(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470