CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 77/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

09/12/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo pḥng chống tội phạm, pḥng chống AIDS và tệ nạn ma tuư, mại dâm tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
77_2002_QD_UB.doc 29(Kbytes)
77_2002_QD_UB_QUYCHE.doc 155(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470