CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1695/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/08/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quy định tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

10.QD 1695 TỈNH.doc 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470