CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1651/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/08/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Thành lập Trung tâm Thủy sản tỉnh B́nh Phước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

08.QD 1651 TINH.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470