CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1998/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/11/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1998 tinh.doc 27(Kbytes)
Đề án NTT KEMTHEO QĐ 1998.doc 244(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470