CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2804/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/11/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh, đồng thời chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Phương chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng dự án xây Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Hưng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2804.pdf 2916(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470