CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1610/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/07/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt đề án vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh B́nh Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1610.pdf 2348(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470