CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2075/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất của Ban QLKKT quản lư, giao đất cho Công an tỉnh để xây dựng trụ sở Pḥng cảnh cảnh sát PCCC và cứu hạn cứu hộ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2075.pdf 1539(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470