CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 698/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv bổ sung thành viên đoàn kiểm tra liên ngành và thay thế số lượng doanh nghiệp được kiểm tra và lịch kiểm tra theo quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 15/3/2911 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

698.pdf 105(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470