CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1940/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/11/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt bản Điều lệ của Câu lạc bô truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
13. QĐ 1940 Tỉnh.doc 26(Kbytes)
KEM THEO 1940 TỈNH.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470