CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1266/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/05/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển 91,7 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi, bảo vệ 8,3 ha rừng tự nhiên - Cty CP ĐTXD&DV Hoàng Quân, tại khoảnh 8 tiểu khu 319 Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé, xă Đăng Hà, huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1266.pdf 157(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470