CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1278/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/05/2011

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu về việc phê duyệt Chương tŕnh dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
QD 1278.doc 25(Kbytes)
KT QD 1278.doc 168(Kbytes)
KT QD 1278(2).doc 165(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470