CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 81/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

26/12/2002

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Phê duyệt đề án phân cấp quản lí chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế và các Ban quản lí rừng pḥng hộ về cho huyện, thị quản lí
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

81_2002_QD_UB.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470