CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2934/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/12/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và băi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2934.pdf 65(Kbytes)
tthc ldtbxh.doc 6500(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470