CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2938/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/11/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do UBND huyện Bù Đăng quản lư, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thuê đất để xây dựng Pḥng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

VBPH_1123_Signed_7831f2863c294726953e2a16e2d9242b.pdf 1479(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470