CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1397/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất do UBND huyện Phú Riềng quản lư, giao đất cho Đội Quản lư thị trường số 2 - B́nh Phước để xây dựng trụ sở cơ quan
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1397.pdf 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470