CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 26/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

22/03/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Giao chỉ tiêu động viên,huấn luyện quân nhân dự bị năm 2000
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
26_2000_QD_UB.doc 34(Kbytes)
26_2000_QD_UB_CHITIEU_KEMTHEO.doc 227(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470