CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

11/09/2017

Người kư Mai Xuân Cường
Trích yếu Ban hành quy chế quản lư quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xă Phước Long
Cơ quan ban hành UBND thị xă Phước Long
Phần loại Quyết định UBND thị xă Phước Long
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

PL-02-2017.pdf 2111(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470