CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2015/QĐ-UBND
Ngày kư

26/10/2015

Người kư Mai Xuân Cường
Trích yếu v/v ban hành quy định quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xă Phước Long
Cơ quan ban hành UBND thị xă Phước Long
Phần loại Quyết định UBND thị xă Phước Long
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD- 01-201510262015.pdf 1078(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470