CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2248/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/10/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xă hội và đầu tư phát triển năm 2007 của huyện Bù Đốp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

09. QĐ 2248 TỈNH.doc 75(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470