CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1380/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2020

Người kư Trần Văn Mi
Trích yếu Phê duyệt chủ trương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm văn pḥng phẩm, in ấn biểu mẫu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1380.pdf 1794(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470