CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2669/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2019

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Thành lập Hội đồng thẩm định giá khởi điểm đấu giá vườn cây cao su gắn liền với quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2669.pdf 130(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470