CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 163/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn pḥng UBND tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD163.pdf 219(Kbytes)
QD163-Quy che.pdf 1031(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470