CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 123/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lư viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
9. QĐ 123 TỈNH.doc 23(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 123 TỈNH.doc 78(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470