CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2530/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/12/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí phục vụ công tác bồi thường công tŕnh Sử dụng nước sau Nhà máy Thủy điện Cần Đơn
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
16. QĐ 2530 TỈNH.doc 28(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2530 TỈNH (số liệu chuyển dấu , thành dấu .).xls 21(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470