CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2115/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/10/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v sửa đổi, bổ khung khoản 1, điều 1, quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2115.pdf 49(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470