CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1456/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ tuyến kênh KC2, Khu tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc - Dự án Thủy lợi Phước Hoà, xă Lộc Thành, huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1456.doc 55(Kbytes)
kt 1456.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470