CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1950/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/09/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lư theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư - dân cư ấp 4, xă Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1950.pdf 426(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470