CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 188/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

11/08/99

Người kư PCT- Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Ban hành Quy định chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và Bảng đơn giá đền bù thu hồi đất phục vụ Dự án nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành -Đồng Xoài
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
188_1999_QD_UB.doc 33(Kbytes)
188_1999_QD_UB_PHULUC_KEMTHEO.doc 134(Kbytes)
188_1999_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO chua.doc 101(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470